Milă ai de mine Doamne (Psalmul 51) Traian Dorz V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10 [V1] Milă ai de mine, Doamne, după bunătatea Ta După marea Ta-ndurare șterge fărdelegea mea! Spală-mi cu desăvârșire multele-mi nelegiuiri, Curăță-mă de păcatul care nu-mi dă liniștiri! [V2] Că-mi cunosc și știu prea bine toată fărdelegea-mi grea, Și păcatul meu stă, Doamne, necurmat-naintea mea. Numai contra Ta, o, Doamne, numai Ție Ți-am greșit Și-naintea Ta, Stăpâne, ce e rău am făptuit. [V3] Astfel că în hotărârea-Ți vei fi drept când vei lucra, Și vei fi fără de vină Doamne-n judecata Ta Iată că născut sunt, Doamne, în nelegiuirea grea, Și-n păcat adânc de moarte mi-a dat viață maica mea. [V4] Dar Tu ceri ca adevărul în adâncul meu să-l țin, Fă să stea înțelepciunea  înăuntrul meu deplin! Curățește-mă cu isop și-al meu duh va fi sfințit, Spală-mă și ca zăpada, Doamne, fi-voi mai albit! [V5] Fă-mă, Tu, s-aud de-a pururi bucurii și veselii, Și-atunci oasele-mi zdrobite se vor bucura-n vecii! O, întoarce-Ți, Tu, privirea de la multul meu păcat, Șterge-mi toată fărdelegea, Doamne, și voi fi curat! [V6] Inimă curată-n mine, Domnul meu, zidește Tu, Și-un duh nou, un duh statornic, Doamne-n inimă-mi adu! Nu mă lepăda Preasfinte de la Fața Ta nicicând, Și să nu iei de la mine, Doamne Duhul Tău cel Sfânt! [V7] Bucuria mântuirii dăruiește-mi-o Tu iar, Sprijinește-mă cu Duhul îndurării plin de har! Atunci învăța-Ți voi calea pe-acei care nu vor ști, Vor întoarce păcătoșii și la Tine vor veni. [V8] Dumnezeul meu, o șterge-mi vina sângelui vărsat, Și-a mea limbă lăuda-va îndurarea-Ți ne-ncetat. Doamne, buzele-mi deschide-mi, căci eu cât voi mai trăi, Numai slava Ta, o, Doamne slava Ta o voi vesti! [V9] O, dacă-ai fi vrut Tu jertfe, câte jertfe ți-aș fi dat, Însă arderile jertfei Doamne, Tu le-ai lepădat. Jertfa ce-o iubește Domnul, este duhul cel zdrobit, Dumnezeul meu, acesta nicicând n-ai disprețuit. [V10] Doamne, spre Sion îți varsă binefacerile-Ți mari, Pe Ierusalim zidește-l ‘nalță-i Doamne ziduri tari! Atunci jertfe ne-ntinate vei primi așa cum vrei, Și-atunci, Doamne, vor aduce pe altarul Tău viței!