Domnul poartă grija Nicolae Moldoveanu V1 V2 V3 [V1] Domnul poartă grija celor ce-L iubesc, și le dă mult bine celor ce-L slujesc. Sfântă-i bucuria Domnului Isus care-I faci atuncea când Îi ești supus. [V2] Dragi copii, în lume, Domnului slujiți, sufletele voastre Lui le dăruiți. Lui mereu genunchii voștri îi plecați, cu nădejde sfântă Lui să vă rugați. [V3] Căci El vă ajută credincioși să-I fiți, și atuncea-n viață veți fi fericiți. Domnul poartă grijă, și prin haru-I sfânt El vă ocrotește pururi pe pământ.