Cântarea cea mai minunată Nicolae Moldoveanu V1 C V2 C V3 C T [V1] Cântarea cea mai minunată ce răsuna-va pe pământ, Va fi în ziua când veni-va Isus cu-ai Săi din cerul sfânt. Acordul ei, cel plin de slavă, uni-va miile de mii De îngeri și de sfinți, cântându-I neauzite armonii. [C] „Osana, osana” suna-va din inimile tuturor, Cântând slăvita biruință a Marelui Biruitor! [V2] C-atunci se va preda în mâna Stăpânului adevărat, Împărăția lumii care zăcu-se-atâta în păcat. Și-atunci se va-ntrona dreptatea, pe veșnicii de veșnicii, În lumea-n care-atâtea veacuri domnit-au negrele urgii. [V3] Iar cerul nou, umplut cu slavă, unit va fi cu-n nou pământ, Pe veșnicia veșniciei, prin Numele Isus, cel sfânt. Împărăția fericirii se va întinde peste tot, Și-n veci cânta-vom toți ”Osana! Sfânt, sfânt e Domnul Savaot!” [T] Cântând slăvita biruință a Marelui Biruitor!