Aduceți Cartea Legii Florin Pal V1 C V2 C V3 C V4 C [V1] Aduceţi Cartea Legii, aduceți-o înapoi! În Casa Lui cea Sfîntă, aduceți-o cu voi! E timpul să ne-ntoarcem din căile pustii La Dumnezeul vieţii, la harul Lui să vii! [C] /: Să căutăm pe Domnul, e sigur c-am greşit! Tot ce e scris în Carte, noi nu am împlinit! Să ne sfinţim viaţa şi să ne pocăim Şi toţi, din clip-aceasta, veniţi să ne smerim! : / [V2] Aduceţi slova Vieţii să o citim cu drag, Căci ea îți dă putere în viaţa de pribeag, Ea te ridică zilnic pe culmi măreți de har, Te schimbă şi te spală, şi-ţi dă har după har. [V3] Şi legământul nostru din nou să-l înnoim, Cu multă pocăinţă, la Domnul, să venim! Şi tot Cuvântul vieţii de-acuma să-l trăim Aşa cum scrie-n Carte, pe Domnul să-L slujim! [V4] Să nu lărgim cărarea şi să nu dăm 'napoi, Creştinii cei dintâi murit-au ca eroi... Păstrând credinţa-n Domnul, prin harul lui Isus, Avem viaţă-n slavă, cu El în ceruri sus.