Fiul Celui Preaînalt (Greater Than the Whole World) Sanctus Church Worship - Traducere RO V1 C V2 B C S C [V1] Nume veşnic înălţat Peste veacuri neschimbat În adâncimi ne-ai căutat Şi viaţă, Tu ne-ai dat. [C] Cel născut în iesle E Fiul Celui Preaînalt Milostiv, Puternic Înaintea Lui, veniţi să vă închinaţi! /: Glorie, Glorie, Celui Preaînalt! : / x2 [V2] Ai lăsat tronul divin Şi-ai venit la noi, umil În mâna Ta, ţii orice stea Suntem creaţia Ta. [B] Plin de glorie, Împărat Cu smerenie s-a-mbrăcat Isus, Domn minunat! A trăit fără păcat Boldul morţii l-a purtat Isus, Domn înălţat! /: Ai venit, Te-ai întrupat Domn al slavei, Împărat Isus, Emanuel! : / x2 [S] El va fi mare şi va fi chemat Fiul Celui Preaînalt; şi Domnul Dumnezeu Îi va da scaunul de domnie al tatălui Său David. (Luc. 1:32)