Pacea Domnului Alexandru Groza V1 C V2 C [V1] Nu este greu ca să ierţi pe acel ce ţi-a greşit Când ştii că Dumnezeu este dragoste! Când frământări vin inimă Tu caută Faţa Domnului! [C] Pacea Domnului să domnească-n inimile noastre Este darul Lui, este moştenirea ta! Pacea Domnului vine doar în urma iertării Fără pacea Lui, mântuire nu-i în inima ta! [V2] Când frământări vin inimă Tu caută Pacea Domnului! Încrede-te tot mai mult în El Doar Pacea Lui îţi dă liniştea!