Mâinile Tale Costache Ioanid V1 C V2 C V3 C V4 C V5 C [V1] Mâinile Tale dulce Isuse Mâinile care din lut ne-au creat Întinse pe lemn se lăsară străpunse O Mâinile Tale ce totul au dat [C] Inimă sfântă floare ascunsă Plânge şi astăzi cu-acelaşi suspin Dar oricare suflet aude şi crede În dragostea sfântă se-alină deplin [V2] Gleznele Tale glezne trudite Pline de colb şi de spini şi de dor Pe lemnul rușinii au fost țintuite Ca dreapta răsplată a dragostei lor [V3] Fruntea senină ca zările-albastre Plină de milă adânc s-a plecat Primind diadema batjocurii noastre Drept cel mai de seamă triumf de-mpărat [V4] Buzele Tale pe care stătură Vorbele sfinte din cer coborând Gustară paharul de fiere şi ură Şi râuri de sânge lăsară iertând [V5] Dragostea care din Tatăl purcede Cerul întreg părăsindu-l veni De-o suliță rece să fie străpunsă Adânc vinovata c-atât ne iubi