Tatăl din cer are un dar şi pentru tine astăzi Alexandru Groza V1 C V2 C V3 C T [V1] Tatăl din cer are un dar şi pentru tine astăzi Deschide-ţi inima, primeşte-L, nu mai sta Pe nume eşti chemat de El, cu dragostea divină O, vino, astăzi eşti chemat să fii răscumpărat [C] Pe nume eşti chemat din starea de păcat Te caută Hristos, omule păcătos! Prin jertfă-ai fost salvat, păcatul Ţi-a spălat Pe cruce, la Calvar şi-a dat viaţa-n dar! [V2] În slava Tatălui din cer Isus Hristos domneşte Încrede-te în El, în Dumnezeu Tău Mărturiseşte-L pe Isus, El e Stăpânul vieţii Trăieşte-ţi viaţa ta cu El, fii fericit mereu! [V3] Prin har Tatăl ne cheamă azi pe toţi la mântuire Din starea de păcat El te-a eliberat Prin Fiul El ne-a pregătit un loc în veşnicie Te pocăieşte, nu mai sta! Te cheamă Dumnezeu! [T] Cei ce-L iubesc pe Domnul sunt mântuiţi de El Fii plin de bucurie, încrede-te în El!