Adevăr, o frumos Adevăr Nicolae Moldoveanu V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 [V1] Adevăr, o frumos Adevăr, eşti Cuvântul Cerescului Tată; Adevăr, fericit Adevăr, numai Tu-mi faci viaţa curată. [V2] Adevăr, luminos Adevăr, eşti Viaţă, Căldură, Lumină; Adevăr, preţios Adevăr, numai Tu-mi dai trăire divină. [V3] Adevăr, neînfrânt Adevăr, eşti Izvor nesecat de putere; Adevăr, strălucit Adevăr, numai Tu mă păzeşti de cădere. [V4] Adevăr, preaslăvit Adevăr, eşti Biserica vie curată, doar în Tine curat Adevăr, eu nu pot rătăci niciodată! [V5] Adevăr, preasfinţit Adevăr, Tu eşti Duhul, eşti Ca/ea-nţeleaptă, Adevăr, minunat Adevăr, numai Tu-mi dai credinţa cea dreaptă. [V6] Adevăr, preamărit Adevăr, eşti Hristos, eşti eterna Iubire; Adevăr, o etern Adevăr, numai Tu poţi să-mi dai mântuire. [V7] Adevăr, preaînalt Adevăr, Dumnezeu necuprins pe vecie; te iubesc, o iubit Adevăr, mă supun şi mă-nchin numai Ţie.