Iaire nu te teme Daniel Neagu & Denys Laurenciuc V1 C V2 C V3 C V4 C [V1] Într-una din zile venise la Isus Fruntașul Sinagogii și Îl ruga nespus /: Fetița mea-i pe moarte vino în casa mea Vino de-Ți pune mâna Isuse peste ea: \ [C] Iaire nu te teme căci astăzi vei vedea Lucrarea minunată când intru-n casa ta Tu crede ce-Ți vorbesc și nu te îndoi Căci numai prin credință mereu vei birui [V2] Fetița ta Iaire iată că a murit Din marea de mulțime un glas s-a auzit /: De ce mai superi oare pe Învățător? Așa spunea atuncea întregul popor: \ [V3] Nu te teme crede în inima ta Căci astăzi doresc să vin în casa ta /: Fetița ta trăiește nu a murit să știi Crede numai i-a zis și nu te îndoi: \ [V4] Și tu poate azi treci printr-o-ncercare grea Privește la Isus nu te înspăimânta /: El dă popoare-ntregi pentru ființa ta Căci ești făptura Lui săpat în palma Sa: \