Binecuvântează suflete pe Domnul Alexandru Groza V1 C S C V3 C [V1] Binecuvântează suflete, pe Domnul Nu uita binefacerile Lui El îţi iartă fărădelegile tale Şi îţi vindecă bolile. . [C] Ale tale zile sunt ca iarba Ca şi florile-nflorite-n câmpuri Şi când vânturi vin s-a dus, doar locul a rîmas Dar a Sa-ndurare-i veşnicia Pentru toţi acei ce-au legământul Şi cu Isus Domnul vor trăi în veci de veci [S] El îţi izbăveşte viaţa din groapă El te binecuvântează cu bunătate şi-ndurare El îţi satură de bunătăţi bătrâneţea Şi te face să întinereşti iarăşi ca vulturul Se îndură de tine. [V3] Cum se-ndură un tată de copiii lui dragi Tot aşa se îndură Domnul de noi Căci El ştie din ce El ne-a făcut Că suntem doar ţărână.