De treci și azi valul incercării Autor necunoscut. V1 C1 V2 C2 V3 C3 V4 C4 [V1] De treci și azi valul incercării Furtuna iar a năvalit Și să treci marea uitări De nimenea nu ești iubit [C1] Căci ești stăpîn Domnul Slavei Mai vegheator si mai sublim El te privește cu îndurare El nicicînd nu te-a părăsit [V2] Să nu-ți fie greu vreodată Cănd ești prea greu ostenit În Ghetimani a fost un Tată Cândva a fost El părăsit [C2] În Ghetimani tu poți acuma Să ajungi in locul umilit La cei săraci si singuri Ce-ai vrea să fie izbaviți [V3] Si câte piedici vin pe cale Tu dăle-n lături negreșit Ca să poți să mergi in pas cu Domnul Să inaintezi pănă la sfârsit [C3] Poartați tu crucea si aleargă Către cerescul paradis Cu Isus în a ta barcă În totul El, cel răstignit [V4] Căci astazi drumul către ceruri Cu spini si lacrimi presărat Urcușui greu dar ne ajută Să ajungem sus la Cel Preainalt [C4] Căci intro zi uitavom totul De tot ce aicea am luptat Și vom primii cunana slavei Cănd vom ajunge in țara Sa