În fața-ntregului popor sta într-o zi Ilie Anonim V1 C1 V2 C2 T [V1] În faţa-ntregului popor stă într-o zi Ilie Să dovedească tututor a sa nădejde vie, /: Ce nu e chipul trecător, cioplit cu măiestrie Ci marele Domn, Creator, Stăpân în veşnicie. : / [C1] /: Proorocul Domnului striga spre-ntreaga naţiune: “Pe cine vreţi voi să slujiţi, azi vă gândiţi, dar bine! De dovediţi că Baal nu-i mort, mergeţi după El! Dar dacă Domnul este viu, slujiţi-L doar pe El! ”: / [V2] Alături, preoţii lui Baal, trimişi de Izabela Cu-ncuviinţarea lui Ahab, îşi pierd toată puterea. /: Că Baal e mort, nu dă răspuns, nu mică le e durerea. Tăiaţi pe corp ajung de râs, toţi aiurează până seara. : / [C2] /: Atunci Ilie a-nălţat spre cer o rugăciune, Lui Dumnezeu s-a închinat, cerând a Sa minune: “Fă să se ştie pe pământ că Tu eşti Dumnezeu Singur, Adevărat şi Sfânt, al cărui rob sunt eu! ”: / [T] Iehova, Domnul Suveran, din cer trimite foc, Se mistuie întreg altar şi arderea de tot. Cu toţi căzură la pământ în ton de osanale: /: “Eşti Dumnezeul veşnic Sfânt, Ţi-aducem închinare! ”: / x3