Bun e Domnul Carmen Prodan V1 V2 V3 V4 V5 [V1] Da, bun e Domnul Dumnezeu, Cu cei cu inima curată! /: Chiar de alunec uneori Când vin furtuni și negri nori, Cu El nu cad niciodată: \ [V2] Când la cei răi ades priveam Și le vedeam fericirea, /: Ziceam: “Degeaba m-am trudit Și inima mi-am curățit, Căci m-a atins nenorocirea”: \ [V3] O, Doamne-acum am înțeles Că totuși este o răsplată…
/: Că toți cei răi sunt nimiciți Și într-o clipă-s doborâți, Pe toți pierzarea îi așteaptă! : \ [V4] Dar toată fericirea mea E să m-apropii de Tine! /: Din Tine-mi fac loc de-adăpost Și spun la toți ce bun ai fost, O, Doamne, Domnul meu, cu mine! : \ [V5] Chiar carnea și inima mea Pot să mi se prăpădească! /: Tu vei fi pururi stânca mea, Cu Tine mă voi lăuda Și-aici și-n slava Ta cerească! : \