E noapte divină în Israel Puiu Chibici V1 C V2 C V3 C [V1] E noapte divină în Israel, Se naşte un Împărat, Se naşte Mesia, Emanuel, Ce har, o, ce har minunat. [C] Ce mare minune, se naşte în lume Isus Salvatorul, Mesia promis, Să ne mântuiască să ne izbăvească S-aducă iertarea aşa cum e scris. [V2] Păstorii aleargă spunând tuturor Ce îngerii le-au vestit, Că-n iesle, în staulul vitelor, Un Rege din cer a venit. [V3] Se naşte Păstorul Cel minunat Ce-a fost mai demult profeţit, Ce dintr-o fecioară s-a întrupat, Mesia, Isus preaiubit.