Binecuvântare Ana Rut Oniga V1 C V2 C [V1] Dumnezeu a mai binecuvântat o familie C-un dar atât de valoros, El le-a adus în casă bucurie, Un copil nespus de prețios. [C] Dumnezeu este Cel ce veghează, Mâna Sa binecuvintează: "Îndurarea Lui, pacea Lui peste voi... " [V2] Voi părinți și copii, ca familie Înălțați altar de laude, Hristos în casă vrea să fie! El e Domn și-n veci e Dragoste.