Lăudați pe veci al Său Nume sfânt (O, Praise the Name) Hillsong Worship - Traducere RO V1 C V2 C V3 C [V1] Privirea mea e spre Calvar Unde Isus e atârnat. Văd rana Sa, văd lacrima – Păcatul meu asupra Sa. Trupul legat, de răni brăzdat Într-un mormânt a fost lăsat. Mesia Cel mult așteptat, Respins era și alungat. [C] Lăudați pe veci al Său Nume sfânt, Proclamați victoria! Răscumpărați prin iubirea Sa În veci Îi vom cânta! [V2] A treia zi, la răsărit Cerescul Fiu a înviat! O, moarte, unde-i al tău bold? Isus Hristos deplin e Domn! [V3] Va reveni și-n alb curat Voi învia la cer luat. Privirea Sa va lumina De-a pururi peste fața mea.