Mica capelă (The Little Chapel In The Vale) Albert E. Brumley - Traducere RO V1 C V2 C V3 C S C [V1] Văd şi-acum acea mică capelă Unde cândva mă bucuram Amintirea ce-o păstrez nestinsă Căci aici Cuvântul învăţam. [C] Bucuros voi fi şi-acum, din nou Să pornesc voios înspre-acel loc Unde toţi, cu mic şi mare Cântă a Domnului cântare În ziua de har, aducând al lor dar; Mult aş vrea s-aud dulci melodii În adunarea celor vii Să ascult un cântec drag mie Ce-l cântam în copilărie În acel locaş, cândva un popas. [V2] Toţi cântă doar laudele lui Isus Şi îngerii, uimiţi privesc Că în vocea tuturor e patos Pentru slava Tatălui ceresc. [V3] Inima mea bate cu-ncântare La gândul că voi sta din nou Să ascult cuvânt de mântuire Proclamat în faţa tuturor. [S] Mă bucur când mi se zice "Haidem la Casa Domnului!" (Psalm 122:1)