Zâmbeşte voios, în iesle culcat (Ein Kindlein in der Wiegen) David Gregor Corner - Traducere RO V1 V2 V3 V4 S [V1] Zâmbeşte voios, în iesle culcat Isus, Pruncul înfăşat; Nădejdi, bucurii, lumină ne-a dat Isus, Domnul Minunat, Mesia, de mult aşteptat. [V2] Acum vă vestim pe Cel întrupat Hristos, Domnul Împărat; El, pace ne-a dat şi ne-a împăcat Cu Tatăl, glorificat, La praznic pe noi ne-a chemat. [V3] Cu toţi ne unim şi veste vă dăm Isus la noi a venit; Cu toţii cântăm şi ne bucurăm Căci Isus ne-a mântuit, Smeriţi şi sfinţiţi să umblăm. [V4] O, Pruncule drag, Tu eşti cel mai scump Eşti darul venit de sus; Prin jertfirea Ta, iubind mult nespus La Tatăl, Tu ne-ai condus, Slăvit să fi-n veci, drag Isus! [S] Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat şi a răscumpărat pe poporul Său. Şi ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului Său David. (Luca 1:68-69)