Pe crucea din mijloc (The Man on the Middle Cross) Mosie Lister - Traducere RO V1 C V2 C S C [V1] Pe-un deal depărtat se-nălţau trei cruci Un loc de chinuri mari; Iar pe crucea din mijloc puteai zări Pe Cel Sfânt între doi tâlhari. [C] Cel din mijloc era, Isus, Împărat Murind pentru-a mă salva; Fără păcat şi nevinovat Mielul Sfânt, pe o cruce murea. [V2] Pe crucea de pe dealul Golgota Isus, viaţa şi-a dat; "Tată, iartă-i acum, căci nu ştiu ce fac!" De pe cruce a răsunat. [S] Împreună cu El au răstignit doi tâlhari, unul la dreapta, şi altul la stânga Lui. Astfel s-a împlinit Scriptura care zice: "A fost pus în numărul celor fărădelege." (Marcu 15:27-28)