El umblă pe ape și este aproape Ilie Puha V1 C V2 C V3 C V4 C [V1] El umblă pe ape şi este aproape, Când valul izbeşte în corăbieri; Furtuna se-opreşte când Domnu-i vorbeşte, Căci Domnul e-Acelaşi şi astăzi şi ieri. [C] O, voi preaiubiţi călători prin vânturi, furtună şi nori, Priviţi spre lumina din zori, Căci vine pe ape Isus, Căci vine pe ape Isus; Curând vom ajunge la mal, trecând şi furtună şi val, Şi-n ceruri, pe ţărm de cristal, purta-vom cununa de sus. [V2] El este cu mine, El este cu tine, Furtuna când vine, când vin încercări; Corabia noastră pe ape o ţine, Căci El potoleşte furtuna pe mări. [V3] Să nu ţi se pară un vis sau nălucă, Când El porunceşte pe ape să vii; Tu lasă corabia ta s-o conducă, Spre ţărmuri de aur, cu zori argintii. [V4] Corabia noastră prin valuri albastre, Pluteşte într-una spre zori argintii; Prin val şi furtună cu Domnu-mpreună, La ţărmuri eterne, curând vom sosi.