Trecea Isus prin Galileea Autor necunoscut V1 V2 V3 V4 V5 [V1] Trecea Isus prin Galileea Să-i vindece pe cei bolnavi, /: Trecea Isus prin vremea-aceea Să-i mângâie pe cei sărmani. :/ [V2] Trecea prin Ierihon odată Și-acolo orbul Bartimeu /: Primise harul ca să vadă Lumina de la Dumnezeu. :/ [V3] Iar altădată o femeie Bolnavă s-a atins de El, /: Tămăduirea o cuprinse, O vindeca Emanuel! :/ [V4] Murise lui Iair fetița, Ce jale-n casă mai era... /: Trecea pe-acolo Domnul vieții Și pe fetiță-o învia! :/ [V5] El are milă de-orișicine, El și de mine S-a-ndurat! /: Chemându-mă: ”Vino la Mine!” Urmându-L, viață El mi-a dat! :/